ตราปานะ

ตราปานะ

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด โดย จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2553 ตั้งอยู่ที่ 3 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ 2 อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140 ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณทุกชนิด

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของการผลิตและการให้บริการ ในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายกลุ่ม กว่า 80 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายยาและอาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติ ได้มาตรฐานสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ด้วยตำรับยาสมุนไพรที่ได้รับการค้นคว้า วิจัย ทดลองสั่งสมเป็นประสบการณ์อันยามนานของ หมอเพลิน อุชุวัฒน์ จากการปรุงยาแผนโบราณแบบดั้งเดิม จนกระทั่งเข้าสู่ระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ในระบบการแพทย์แผนทางเลือกที่เน้นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ที่มีสรรพคุณในการบำรุงรักษาร่างกายให้สมดุล ปราศจากผลข้างเคียงอันเกิดจากสารเคมีสังเคราะห์ เพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพพลานามัย อันสมบูรณ์ของมวลมนุษย์ชาติ

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด มีแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วยวัตถุดิบสมุนไพรจากธรรมชาติกว่า 500 ชนิด ในปริมาณที่มากพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง จากแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศกว่า 40 แห่ง ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับซื้อสมุนไพรรายย่อยจากชุมชนหรือชาวบ้านที่เราคัดสรรแล้วว่า คุณภาพดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนสำคัญที่หายากบางชนิด ให้มีใช้หมุนเวียนตลอดไป

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด มีสถานที่ผลิตยาที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้การรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ (อย.) กระทรวงสาธารณะสุข ที่ให้การอนุมัติขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร และยาสามัญประจำบ้านอาหารเสริม กว่า 50 ตำรับ ไว้บริการแก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราปานะ หรือตรา อื่นๆ ของลูกค้าตามความต้องการ ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาชนิดผงละลายน้ำบรรจุในซองฟรอยต์สำเร็จรูป ชนิดชาชงสำเร็จรูป ชนิดบรรจุแคปซูล บรรจุในขวดต่างๆ และในรูปของแผงบรรจุเม็ดแคปซูลอันทันสมัย ที่สะดวกในการพกพาและรับประทานตอบสนองต่อค่านิยมการบริโภคของคนรุ่นใหม่

บริษัท ปานะโอสถ จำกัด มุ่งมั่น จริงจัง ซื่อสัตย์ ต่อวิชาชีพที่จะผลิตยาสมุนไพรธรรมชาติตำรับดั้งเดิม ทุกกรัม ทุกเม็ด ทุกกล่อง ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รักษาความเจ็บป่ วย โดยปราศจากสารเคมีเจือปน มีความสะอาด ปลอดภัย ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกรมม่า ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเป็ นที่ปลอดภัยของผู้บริโภค และผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ นิยมต่อผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม สมุนไพรธรรมชาติตำรับแพทย์แผนไทยสืบไป