กว่าจะมาเป็นยาในมือคุณ

pana-02

1. ภูมิปัญญาแห่งแพทย์แผนไทย

ปานะโอสถ เราคือหมอยามืออาชีพ  ทุกคนในทีมเราจะพูดคำนี้กันด้วยความภาคภูมิใจ  เพราะเราเชื่อกันว่าเราคือทีมงานที่รู้จริงเรื่องการผลิตยาสมุนไพรที่ดีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค จากการถ่ายทอดกันมาอย่างแท้จริง เราจึงกล้าที่จะผลิตยาเพื่อรักษาโรคมากกว่าที่จะทำการตลาดแบบอื่นๆที่มุ่งหมายเพียงตอบโจทย์เชิงพานิช เราจึงยั่งยืนมั่นคง และด้วยตำหรับที่มากมายจากบรรพบุรุษ

 

2. การเดินทางของสมุนไพร

ปานะโอสถ   เรามีสมุนไพรในสต็อกกว่า 500 ชนิดที่สามารถตอบสนองต่อตำหรับยาของเราและของลูกค้า  ที่ว่าจ้าง เราคัดสรรแหล่งวัตถุดิบชั้นดีจากที่ต่างๆมากมายทั้งในและนอกประเทศ และด้วยทีมงานที่มากประสบการในการจัดซื้อและจัดหาสมุนไพร แหล่งวัตถุดิบกว่า 40  แห่งที่เราเป็นพันธมิตรนอกจากนี้ยังรับซื้อสมุนไพรรายย่อยเพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรบางตัวที่หายากในพื้นที่และตามชุมชน

 

pana-03

3. ทด….ลอง…ทดสอบ

ปานะโอสถ  สมุนไพรทุกตำหรับล้วนแต่ผ่านการทดลองใช้หรือใช้ต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีมีการปรับขนาดใช้และบันทึกว่าผลหรือถ่ายทอดประสบการณ์มาแล้วในอดีตทั้งสิ้น
เรานำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตและการบริโภคในปัจจุบัน จากนั้นนำมาทำด้วยปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทดสอบการตอบรับ  ผลการใช้ยา  การตอบสนองของตัวยา  ข้อมูลจำนวนมากนี้เรานำมาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณท์ให้ก้าวหน้าทันสมัย และเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต

 

 

4. ทำจริง

ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง….สินค้าของปานะโอสถ ทุกชิ้นทุกกล่องผ่านกระบวนการด้วยความตั้งใจและผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนอกจากนั้นเราเน้น การฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกรมม่า จนปราศจากเชื้อโรคต่างๆ    ซึ่งในปัจจุบันยอมรับเป็นสากลว่าได้มาตรฐานด้านความสะอาด